1000 METROS – Hoy Dimas J. Pettineroli

2016-10-19T16:59:17+00:000000001731201610

1000 METROS – Hoy Alejandro Larriera

2016-10-07T19:30:52+00:000000005231201610

1000 METROS – Hoy Francisco Aspilicueta

2016-10-07T02:41:18+00:000000001831201610

1000 METROS – Hoy Ing. Juan Perl

2016-10-07T01:35:07+00:000000000731201610

1000 METROS – Hoy Javier Di Benedetto

2016-10-07T00:24:06+00:000000000631201610

1000 METROS – Hoy Agustín Aristarán “Radagast”

2016-08-25T10:20:36+00:000000003631201608

1000 METROS – Hoy Jose Valle

2016-08-12T01:05:12+00:000000001231201608

1000 METROS – Hoy Sergio “Laucha” Iencenella

2016-08-11T23:29:26+00:000000002631201608

1000 METROS – Hoy Angel Cappa

2016-08-01T14:55:07+00:000000000731201608

1000 METROS – Hoy Jose Berstein ( Jose de Tarot )

2016-07-17T03:53:46+00:000000004631201607

1000 METROS – Hoy Ner Henriquez

2016-07-11T15:05:35+00:000000003531201607

1000 METROS – Hoy Ing. Juan Carlos Schefer

2016-07-07T15:36:12+00:000000001231201607

1000 METROS – Hoy Guillermo Arena

2016-07-02T17:37:38+00:000000003831201607

1000 METROS – Hoy Mauro Ordiales

2016-06-21T14:35:27+00:000000002730201606

1000 METROS – Hoy Carlos Zotelo

2016-06-21T14:34:14+00:000000001430201606

1000 METROS – Hoy Juan Carlos Alarcon Illiani

2016-06-21T12:17:29+00:000000002930201606

Rafael Emilio Santiago

2012-11-22T13:54:05+00:000000000530201211

1000 METROS – Hoy Walter Calamita

2013-03-17T15:06:16+00:000000001631201303

1000 METROS – Hoy Adrian Romero Avello

2014-10-19T13:00:59+00:000000005931201410

Claudio Gimenez

2013-01-13T15:15:30+00:000000003031201301

1000 METROS – Hoy Oscar Contreras

2015-08-20T13:45:18+00:000000001831201508

1000 METROS – Graciela y Juan Cozzi

2014-12-21T18:31:41+00:000000004131201412

1000 METROS – Hoy Pascual Cricelli

2015-10-09T21:08:12+00:000000001231201510

1000 METROS – Hoy Gabriel Simón

2015-09-23T11:16:48+00:000000004830201509

1000 METROS – Hoy Marta Poggiese

2015-09-15T23:33:13+00:000000001330201509

1000 METROS – Hoy Nestor Golluscio

2015-09-07T15:04:31+00:000000003130201509

1000 METROS – Hoy Ricardo Margo

2014-12-28T13:30:52+00:000000005231201412

1000 METROS – Hoy Jose “Gallego” Palacio

2015-09-01T23:12:34+00:000000003430201509

1000 METROS – Hoy Jorge Eleuteri

2015-08-24T19:59:34+00:000000003431201508

1000 METROS – Hoy Alejandro Alvarez

2015-10-13T13:33:29+00:000000002931201510

1000 METROS – Hoy Karen Arranz

2015-10-20T11:03:23+00:000000002331201510

1000 METROS – Hoy Elena Montecchiari

2016-01-12T14:47:53+00:000000005331201601